Wedstrijdvoorwaarden


Er wordt gespeeld volgens de bepalingen van het Spel- en Wedstrijdreglement van de KNDB. In aanvulling op de wedstrijdvoorwaarden, gelden de volgende bijzondere bepalingen.


Speeltempo
Het speeltempo bedraagt 2 uur voor 50 zetten per speler, vervolgens 1 uur voor 25 zetten en vervolgens 20 seconden per zet.

Plus-/minremise
Een partij die in remise eindigt, telt als een plusremise wanneer een speler een duurzame voorsprong heeft opgebouwd van tenminste drie schijven, waarbij een dam voor twee schijven telt. De tegenstander boekt een minremise.
Een plus-/minremise kan ook tot stand komen wanneer de spelers dit – nadat er door beiden minimaal 40 zetten gespeeld zijn – overeenkomen.
In een stand van één dam tegen drie stukken waaronder een dam, kan wederzijds nog 16 zetten worden doorgespeeld. Als de partij niet beëindigd is, is het resultaat een plusremise voor de speler met drie stukken, tenzij twee van deze drie stukken nog steeds schijven zijn en hun dampromotie door de minderheidspartij blijvend verhinderd kan worden
(conform het besluit van de Bondsraad van 24 juni 2006)

Eindstand
De eindstand wordt achtereenvolgens bepaald door de volgende criteria:
a) het behaalde aantal wedstrijdpunten;
b) het saldo van de behaalde plus- en min- remises
c) voor zover het plaatsen betreft waaraan rechten verbonden zijn: een barrage. Deze wordt direct na afloop van de laatste ronde gespeeld. Bij twee gelijk geëindigde spelers bestaat de barrage uit 2 partijen met een bedenktijd van 5 minuten plus 2 seconden per zet per speler per partij; eindigt deze barrage onbeslist dan volgt een barrage met een bedenktijd van 15 minuten per speler voor een onbeperkt aantal partijen; de eerste winstpartij of plusremise is beslissend.
Bij meer dan twee gelijk geëindigde spelers bestaat de barrage uit een enkelvoudig toernooi met een speeltempo van 5 minuten
plus 2 seconden per zet per speler per partij. Staan na deze
barrage nog steeds meer dan twee spelers gelijk, dan volgt
Sudden death volgens Georgiev-idee: met een speeltempo van
10 minuten per speler voor een onbeperkt aantal partijen; de eerste winstpartij of plusremise is telkens beslissend.
Indien nog gelijk: Georgiev-idee met vijf minuten, herhalen tot een beslissing valt.

Rechten
• De winnaar van het toernooi verwerft de titel “Kampioen van
Nederland 2011".
• De drie hoogst geklasseerde spelers plaatsen zich voor de finale van het NK 2012.
● De twee hoogst geklasseerde spelers hebben recht op deelname aan het EK-blitz 2011 en WK-blitz 2011 op kosten van de KNDB.
• Aan elke plaats in de eindrangschikking is een geldprijs verbonden. Spelers met evenveel punten en hetzelfde saldo van de plus-/minremises delen hun prijzen.

Grootmeester- en meesterpunten
De plaatsen 1 t/m 3 geven recht op respectievelijk 3, 2 en 1 grootmeesterpunten. De plaatsen 1 t/m 5 geven recht op respectievelijk 5, 4, 3, 2 en 1 meesterpunten. Bij gelijk eindigen (evenveel wedstrijdpunten) worden de (groot-) meesterpunten gedeeld. Bij het toekennen van de (groot-)meesterpunten blijft de door Alexander Baljakin bezette plaats buiten beschouwing.

Slotbepalingen
Bij geschillen en in gevallen waarin de reglementen en de wedstrijdbepalingen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding. Indien een geschil volgens artikel 59 van het Spel- en Wedstrijdreglement daarvoor in aanmerking komt, kan tegen
deze beslissing worden geprotesteerd bij de Protestcommissie van de KNDB.

 Vertaal deze site 

Met dank aan

KNDB

Accon avm

Rabobank

Sanders Puzzelboeken

Bolletje

Visser Hattem B.V.

Everloo & Bakker

PODB

Muziekhuis Souman

Hubo Zwerus

Blok projectsoffering

Forbo

Ventilex

Eye-T webdesign uit Heerde

Imtech

Ellen4biz